پرین پرواز

تور ارمنستان
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
NUR HOTEL درجه هتل
B.B
2370000 تومان 2615000 تومان 2150000 تومان 1650000 تومان

NARE HOTEL درجه هتل
B.B
2480000 تومان 2835000 تومان 2275000 تومان 1650000 تومان

SILACHI HOTEL درجه هتل
B.B
2630000 تومان 3100000 تومان 2430000 تومان 1650000 تومان

SHIRAK HOTEL درجه هتل
B.B
2645000 تومان 3090000 تومان 2325000 تومان 1650000 تومان

ROYAL PLAZA HOTEL درجه هتل
B.B
2730000 تومان 3245000 تومان 2450000 تومان 1650000 تومان

AQUATEK HOTEL درجه هتل
B.B
2730000 تومان 3215000 تومان 2195000 تومان 1650000 تومان

ARTSAKH HOTEL درجه هتل
B.B
2730000 تومان 3215000 تومان 2300000 تومان 1650000 تومان

TUFENKIAN HISTORIC HOTEL درجه هتل
B.B
2835000 تومان 3245000 تومان 2425000 تومان 1650000 تومان

AVIATRANS HOTEL درجه هتل
B.B
2835000 تومان 3475000 تومان 2480000 تومان 1650000 تومان

EUROPE HOTEL درجه هتل
B.B
2860000 تومان 3370000 تومان 2860000 تومان 1650000 تومان

ARARAT HOTEL درجه هتل
B.B
2860000 تومان 3525000 تومان 2220000 تومان 1650000 تومان

DIAMOND HOTEL درجه هتل
B.B
2860000 تومان 3500000 تومان 2400000 تومان 1650000 تومان

RADISSON BLU HOTEL درجه هتل
B.B
3500000 تومان 4570000 تومان 3450000 تومان 1650000 تومان