پرین پرواز

تور ارمنستان
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
REGINEH HOTEL درجه هتل
B.B
1290000 تومان 1550000 تومان 985000 تومان 795000 تومان

SILACHI HOTEL درجه هتل
B.B
1360000 تومان 1645000 تومان 1330000 تومان 795000 تومان

NORK RESIDENCE HOTEL درجه هتل
F.B
1340000 تومان 1560000 تومان 1330000 تومان 795000 تومان

ARARAT HOTEL درجه هتل
B.B
1595000 تومان 2030000 تومان 1500000 تومان 795000 تومان

METROPOL HOTEL درجه هتل
B.B
1440000 تومان 1950000 تومان 1200000 تومان 795000 تومان