پرین پرواز

تور آنتالیا 11 بهمن ماه 97

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
AGON HOTEL درجه هتل
B.B
1595000 تومان 1795000 تومان 1545000 تومان 1545000 تومان

LARA DINC HOTEL درجه هتل
ALL
2095000 تومان 2495000 تومان 1545000 تومان 1545000 تومان

LARA HADRANUS HOTEL درجه هتل
ALL
2495000 تومان 3045000 تومان 1545000 تومان 1545000 تومان

SENSITIVE PREMIUM HOTEL درجه هتل
U.ALL
2895000 تومان 3695000 تومان 1545000 تومان 1545000 تومان

CLUB HOTEL SERA درجه هتل
U.ALL
3195000 تومان 3995000 تومان 1545000 تومان 1545000 تومان