پرین پرواز

تور آنتالیا مهر ماه 97

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ANITA VENUS HOTEL درجه هتل
ALL
2295000 تومان 2745000 تومان 1935000 تومان 1575000 تومان

HIMEROS BEACH HOTEL درجه هتل
ALL
2385000 تومان 2835000 تومان 2385000 تومان 1575000 تومان

ANITA BLU SKY HOTEL درجه هتل
ALL
2655000 تومان 3255000 تومان 2115000 تومان 1575000 تومان

BELKON HOTEL درجه هتل
ALL
2745000 تومان 3330000 تومان 2160000 تومان 1575000 تومان

RIOS BEACH HOTEL درجه هتل
ALL
2745000 تومان 3555000 تومان 2160000 تومان 1575000 تومان

LARA HADRIANUS درجه هتل
ALL
2925000 تومان 3600000 تومان 2250000 تومان 1575000 تومان

LARA DINCHOTEL درجه هتل
ALL
3195000 تومان 4005000 تومان 2385000 تومان 1575000 تومان

ARMAS GUL BEACH HOTEL درجه هتل
ALL
3285000 تومان 4185000 تومان 2430000 تومان 1575000 تومان

PALMET TURKIZ HOTEL درجه هتل
ALL
3465000 تومان 185000 تومان 2430000 تومان 1575000 تومان

VIKING STAR HOTEL درجه هتل
ALL
3645000 تومان 4725000 تومان 2610000 تومان 1575000 تومان