پرین پرواز

تور آنتالیا 29 و 30 شهریور ماه

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ASEL HOTEL درجه هتل
ALL
3295000 تومان 3945000 تومان 2685000 تومان 2490000 تومان

ORANGE PARK HOTEL درجه هتل
ALL
4155000 تومان 5195000 تومان 3190000 تومان 3190000 تومان

NAZAR BEACH HOTEL درجه هتل
ALL
4575000 تومان 5835000 تومان 3295000 تومان 3190000 تومان

MAYA WORLD BELEK HOTEL درجه هتل
ALL
4745000 تومان 6090000 تومان 3395000 تومان 3290000 تومان

MAYA WORLD IMPERIAL HOTEL درجه هتل
ALL
4745000 تومان 6090000 تومان 3395000 تومان 3290000 تومان

IMPERIAL SUNLAND HOTEL درجه هتل
U.ALL
5595000 تومان 8965000 تومان 3995000 تومان 3590000 تومان