پرین پرواز

تور آنتالیا 11-12 -13 مرداد ماه 97

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ASEL HOTEL درجه هتل
ALL
3795000 تومان 46600000 تومان 2960000 تومان 2890000 تومان

ORANGE PARK HOTEL درجه هتل
ALL
4780000 تومان 6095000 تومان 3445000 تومان 2890000 تومان

MAYA WORLD BELEK HOTEL درجه هتل
ALL
5295000 تومان 6930000 تومان 3695000 تومان 2890000 تومان

IMPERIAL SUNLAND HOTEL درجه هتل
U.ALL
5870000 تومان 8690000 تومان 3990000 تومان 2890000 تومان

FAME RESODENCE KEMER HOTEL درجه هتل
U.ALL
6650000 تومان 8895000 تومان 4385000 تومان 2890000 تومان

KERVANSRAY KUNDU HOTEL درجه هتل
U.ALL
6780000 تومان 9095000 تومان 4445000 تومان 2890000 تومان

DAIMA BIZ HOTEL درجه هتل
ALL
6780000 تومان 9095000 تومان 4445000 تومان 2890000 تومان

KERVANSARAY LARA HOTEL درجه هتل
U.ALL
7080000 تومان 9565000 تومان 4595000 تومان 2890000 تومان

ORANGE COUNTY HOTEL درجه هتل
U.ALL
7625000 تومان 13140000 تومان 4870000 تومان 2890000 تومان