پرین پرواز

تور آنتالیا تابستان 97
دانلود پکیج :

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ASEL HOTEL درجه هتل
ALL
3395000 تومان 4055000 تومان 2750000 تومان 2690000 تومان

LARA HADRIANUS HOTEL درجه هتل
ALL
3925000 تومان 4835000 تومان 2995000 تومان 2690000 تومان

MAYA WORLD HOTEL درجه هتل
ALL
4655000 تومان 5930000 تومان 3375000 تومان 2690000 تومان

VIKING STAR HOTEL درجه هتل
ALL
5070000 تومان 6555000 تومان 3585000 تومان 2690000 تومان

GRAND RING HOTEL درجه هتل
ALL
5225000 تومان 8355000 تومان 3660000 تومان 2690000 تومان

IMPERIAL SUNLAND HOTEL درجه هتل
U.ALL
5485000 تومان 8030000 تومان 3795000 تومان 2690000 تومان