پرین پرواز

تور بالی ویژه شهریور ماه

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
AMARIS درجه هتل
B.B
470 دلار 575 دلار 410 دلار 375 دلار

GRAND IXORA درجه هتل
B.B
485 تومان 590 تومان 425 تومان 440 تومان

EDEN درجه هتل
B.B
500 تومان 645 تومان 480 تومان 385 تومان

VASANTI درجه هتل
B.B
540 تومان 665 تومان 500 تومان 385 تومان

BALI RANI درجه هتل
B.B
525 تومان 685 تومان 500 تومان 410 تومان

WHITE ROSE درجه هتل
B.B
515 دلار 675 دلار 495 دلار 410 دلار

KUTA PARADISO درجه هتل
B.B
615 دلار 850 دلار 585 دلار 410 دلار

ANVAYA درجه هتل
B.B
685 دلار 1010 دلار 640 دلار 430 دلار

DISCOVERY درجه هتل
B.B
735 دلار 1000 دلار 605 دلار 430 دلار

GRAND MIRAGE درجه هتل
B.B
680 دلار 990 دلار 625 دلار 430 دلار