پرین پرواز

تور گرجستان 22 آبان ماه

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
DALIDA HOTEL درجه هتل
B.B
1590000 تومان 1890000 تومان 1575000 تومان 1490000 تومان

LIKE HOTEL درجه هتل
B.B
1665000 تومان 1980000 تومان 1620000 تومان 1490000 تومان

ASTERION PALACE HOTEL درجه هتل
B.B
1710000 تومان 2070000 تومان 1665000 تومان 1490000 تومان

GURU HOTEL درجه هتل
B.B
2030000 تومان 2660000 تومان 1850000 تومان 1490000 تومان

GNG HOTEL درجه هتل
B.B
2120000 تومان 2795000 تومان 1805000 تومان 1490000 تومان

TOSCANO HOTEL درجه هتل
B.B
2120000 تومان 2840000 تومان 1805000 تومان 1490000 تومان

COLOMBI HOTEL درجه هتل
B.B
2210000 تومان 3020000 تومان 1850000 تومان 1490000 تومان

GREEN QUEEN HOTEL درجه هتل
B.B
2345000 تومان 3290000 تومان 2075000 تومان 1490000 تومان

CITY CENTER HOTEL درجه هتل
B.B
2705000 تومان 4010000 تومان 2300000 تومان 1490000 تومان

AMERI HOTEL درجه هتل
B.B
2885000 تومان 4325000 تومان 2300000 تومان 1490000 تومان