پرین پرواز

تور گرجستان 5 بهمن ماه 97

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
DALIDA HOTEL درجه هتل
B.B
1200000 تومان 1275000 تومان 1200000 تومان 1090000 تومان

LIKE HOTEL درجه هتل
B.B
1200000 تومان 1275000 تومان 1200000 تومان 1090000 تومان

DEJAVU HOTEL درجه هتل
B.B
1440000 تومان 1645000 تومان 1440000 تومان 1190000 تومان