پرین پرواز

تور بلغارستان

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
INTER CHENRO MORE HOTE درجه هتل
B.B
245 یورو 335 یورو 200 یورو 15 یورو

نرخ پروازی جداگانه محاسبه میگردد

INTERNATIONAL HOTEL درجه هتل
B.B
270 یورو 345 یورو 200 یورو 150 یورو

نرخ پروازی جداگانه محاسبه میگردد