پرین پرواز

آبشار بیگارآبشار بیگار

گرچه این آبشار زیبا فقط 7 متر ارتفاع دارد و مانند دیگر آّبشارهای دنیا بلند نیست

اما جذابیت و معروفیت این آبشار دلیل دیگری دارد. تمام این آبشار توسط جلبک ها پوشیده شده است و زیبایی خاص و منظره چشم نوازی را به وجود آورده است. این آبشار از لحاظ موقعیت مکانی در نیمه راس بین استوا و قطب شمال واقع شده است . بطور دقیق تر منطقه کاراس سورین ، غرب کشور رومانی و مابین کوههای آنینا واقع شده است . مردم محلی این آبشار را به معجزه دره کوچک میشناسند و اعتقاد دارند این آبشار بدلیل بیان آرزوها و خواسته هایشان معروف شده است و گردشگران سالانه برای دیدن این آبشار به کرانه رود مینیس می روند .